GHIDUL SOLICITANŢILOR privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive

Tipărire

Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive se va face în temeiul:
- Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
- Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130 din 28 martie 2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, cu completările şi modificările ulterioare,
- Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată.

Fisier atasat:

ˇ GHIDUL SOLICITANŢILOR ˇ