Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Rasnov

Cu adresa numărul 18947/07.07.2020 a fost transmis către Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltării și Administrației,  Proiectul de hotărâre nr.18944 / 07.07.2020 privind atestarea /completarea ,,Inventarul  bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orașului Râșnov însușit prin Hotărărea Consiliului Local nr.54 /1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat în Anexa 7 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 , privind atestarea domeniului public al județului Brașov , precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din județul Brasov , cu modificările și completările ulterioare . In urma punctului de vedere al Ministerului Dezvoltării , Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor ,Compania Nat.de Adm.a Inf.Rutiere , Ministerul Agriculturii și Dezvoltării  Rurale , Ministerul Economiei,Energiei,si Mediului de Afaceri , Ministerul Lucrărilor Publice si Administrației , Ministerul Afacerilor Interne , Direcția Generală Logistică , Serviciul de Telecomunicații Speciale , Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administratiei , Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară  a fost  emisă  HOTARAREA nr .106 din data de 24.06.2021 privind completarea inventarului care aparțin domeniului public al Orașului Râșnov, județul Brașov .

 Secțiunea I.Bunuri imobile se completeaza cu pozitia 831 - ,,Centrul Național de Informare si Promovare Turistică.

Hotarare

Anexa

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov