ANUNT - Plan de mobilitate urbana durabila pentru perioada 2021 - 2027

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a orasului Rasnov 2021 - 2027, in concordanta cu necesitatile reale actuale de mobilitate din cadrul si a zonei sale de influenta, luand in considerare tendintele viitoare de dezvoltare a mobilitatii si politicile de dezvoltare propuse la nivel national si regional asigurandu-se premisele pentru pregatirea si implementarea de proiecte care sa raspunda cel mai bine la necesitatile reale. La elaborarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila a orasului Rasnov pentru perioada 2021 - 2027", prestatorul va avea in vedere prevederile Ordinului MDRAP nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism ( cu modificarile si completarile ulterioare ).

Planul de Mobilitate Urbana al orasului Rasnov are ca scop dezvoltarea sustenabila a mobilitatii in aria de studiu, acesta urmand a functiona ca un suport pentru pregatirea si implementarea proiectelor si masurilor finantate prin Programul Operational Regional 2021 - 2027 ( si programele operationale din viitoarele perioade de programare ) si alte surse asociate bugetelor locale, dar si pentru sustinerea implementarii unor proiecte de interes national care influenteaza mobilitatea in aria de studiu.

Studiul de trafic/circulatie se adreseaza oraselor care doresc intocmirea documentatiei privind organizarea circulatiei rutiere in zone cu complexitate ridicata prin masuri precum: reglementari circulatie, reorganizare intersectii, sensuri giratorii, sensuri unice, benzi dedicate transportului public, etc. - dupa caz, in vederea imbunatatirii conditiilor de deplasare in localitatile urbane si reducerea efectelor negative ale transportului: probleme legate de siguranta, poluare chimica si fonica, emisii de dioxid de carbon, congestii.

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov