Casatorie 04.10.2018

S.P.C.L.E.P. - ORAȘ RÎŞNOV

JUDEȚUL BRAȘOV

STARE CIVILĂ

Nr. 32814 / 04.10.2018

 

P U B L I C AT I E

Astăzi 04.10.2018 a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE a numiţilor: LABĂ VASILE în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în or. Rîșnov, jud. Brașov şi RUSU JANINA-ALINA, în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or. Rîșnov, jud. Brașov.

În temeiul art.285 alin 1-2 din din Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la aceasta căsătorie, dacă are cunostinţe de existenţa unui impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov