×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 261

Anunţuri

Anunţuri (298)

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu. Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt. In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 17.09.2018, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 — 401858; prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 — persoana de contact : Proca Liviu inspector Gospodărire Comunală.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

▼ Raportul de specialitate ▼

▼ Regulamentul serviciului de iluminat public din Orașul Râșnov ▼

▼ Studiu de Oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din orașul Râșnov ▼

▼ Caietul de Sarcini al serviciului de iuluminat public al orașului Râșnov ▼

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 — 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov - Compartiment Gospodărire Comunală sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro. In data de 26 octombrie 2018, orele 12,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu.

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul alt. 39, alin. 1 și ale alt. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Image

DISPUN

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 30.10.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orasul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12', jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor.rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov. 2. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA ImageRaport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea rectificării bugetului S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea achitării către Inspectoratul de Stat în Construcții a sumelor reprezentând taxa de regularizare și accesorii pentru autorizația de construcție nr. 85/10.07.2009 — Lucrări de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă a orașului Râșnov și pentru autorizația de consffucție nr. 35/12.05.2011- Trambulina K90 pentru sărituri cu schiurile pe Valea Cărbułării.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Difôcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Cogšiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea reducerii cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2017, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local, de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrativ teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la data aprobării și până la 31.03.2019.

Raport: d-na ec. Popa Roxana — șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu.

Raport: d-nul Proca Liviu — consilier în cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt•. comisia juridică, comisła economică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior, din fondul forestier — proprietatea orașului Râșnov, penfru anul 2019.

Rapolt: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Brezean Georgeta, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Ag-icol din cadrul instituței publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Propunere atribuire denumiri strazi.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea— șef al Biroului Agricol din cadrul instituției publice— orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea Nomenclatorului Stradal al orașului Râșnov.

Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 46/15.02.2018 prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comłsia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea avizării P.U.Z — ului referitor la: 'Zonă de comerț și servicii, benzinărie'), Râșnov, zona DN 73 spre

Bran, F.N, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”A.A.A.A. PARTNERS INVEST” S.R.L.).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe ''Sfânta Adormire" (Parohia nr. 3 Râșnov) pentru efectuarea unor lucrări de construire alei din pavele pentru clădirea în care își desfășoară activitatea acest cult religios și situată în orașul Râșnov, sfr. Bucegi, nr. 5, jud, Brașov.

Raport: d„na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială al instituției publice orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea Planului de acțiune al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale — boxele nr. 3, 4 și 7 situate în Piața Industriei a orașului Râșnov, precum și aprobarea duratei, prețului de pornire al licitației și Documentației de licitație.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului RâșnÔv.

16. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții: ”P.T. ȘI EXECUȚIE ILUMINAT PUBLIC (DN 73 STR. CARAIMAN - INTRARE Șl ȘOSEAUA BRANULUI - IEȘIRE)” și ”P.T. Șl EXECUȚIE REGLEMENTARE (DN 73 STR. CARAIMAN - INTRARE Șl ȘOSEAUA BRANULUI - IEȘIRE)”., aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 185/24.08.2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZARE DRUM VALEA LUNGĂ, KM 0+000.OO - KM 2+200.00, DIN ORAȘUL RÂȘNOV, JUDEȚUL BRAȘOV", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 102/18.05.2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea organizării de căfre Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, împreună cu Asociația Club Sportiv Columbofil '5Voiajoru1 Țara Bârsei” a ”GALEI CAMPIONLOR SPORTIVI COLUNBOFILI RÂȘNOVENI EDIȚIA A

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — consilier cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juiridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea numirii administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație ai Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A..

Raport: d-na c.j. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație, Matricea Profilului Consiliului de Administrație, Profilul Candidatului penfru poziția de membru în Consiliul de Administrație, Matricea Profilul Candidatului pentru poziția de membru în.Consiliu1 de Administrație al Ocolului Silvic al orasului Râșnov RA.

Raport: d-na c.j. Mureșan Ioana șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice— orașul Râșnov.

Raport: comisiajuridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

21. Prezentarea Raportului de Conturi a României — Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, înregistrat sub nr. 13.979/30.08.2018 și a Deciziei nr. 38/91/27,092018, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin aceasta.

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 27.09.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal ale instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana — șef al bir. Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3, Aprobarea prețurilor unitare la activitatea de dezăpezire și combaterea poleiului pe străzile din orașul Râșnov, pentru perioada 15 octombrie 2017 — 30 aprilie 2018.

Raport: d-na Zaharia Claudia — inspector în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice orașul Râșnov și S.C. ,*Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 32/23.03.1992 (retranscris și actualizat sub nr. 18.923/21.12.2012), încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”DIANTHA FARM” S.R.L, având drept obiect spațiul , în suprafață de 123,00 mp, cu destinația de ”farmacie”, situat în incinta Policlinicii din orasul Râșnov din str.

Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 190/28.09.2017 prin care s-au desemnat consilierii locali care să facă palte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activității extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea 'Metodologiei de atestare a calității de administrator de condominii a persoanelor fizice în orașul Râșnov” .

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial — Spațiu Locativ al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orąșului Râșnov.

7. Aprobarea atribuirii transpońatorului autorizat COJOCARU ALEXANDRU VALERIU P.F.A. a autorizației taxi nr. 60 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Confrol Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat VORNICU SORIN ADRIAN P.F.A. a autorizației taxi nr. 61 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat CONSTANTIN VALERIU P.F.A. a autorizației taxi nr. 62 , pentru realizarea serviciului de transpołt persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisiajuridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

IO. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat S.C. 'MOBRUC PROD” S.R.L. a autorizației taxi nr.

63, pentru realizarea serviciului de transpolt persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea organizării de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, împreună cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din județul Brașov a ”ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR VÂRSTINCE”.

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia socială și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 46/15.02.2018. prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea realizării de către Companła Castel Film a unor filmări în Cetatea Râșnov.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia economică și comisiajuiridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea programului necesar desfășurării festivalului ''SPEED AND SOUND” ce va avea Ioc în perioada 5 — 7.10.2018 în orașul Râșnov, zona Valea Cetății.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia economică și comisiajuiridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea desemnării d-nului Butnariu Liviu Călin — primarul orașului Râșnov să facă parte din Misiunea Economică organizată de căfre Camera de Comerț și Indusfrie Brașov, în Chișinău — Republica

Moldova, pentru a promova și reprezenta orașul Râșnov.

Raport: d-nuljr. Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Informare privind cheltuielile efectuate cu organizarea de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov a manifestărilor cultural artistice ”Zile1e orașului Râșnov și Festivalul Ecvesfru”.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

 

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin, I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 30.08.2018, ora

16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, di_n Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Râșnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv septembrie — noiembrie 2018.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea prelungirii valabilității P.U.Z — ului referitor la: ”Construire case de vacanță, pensiuni și locuințe", zona D.N. 73 (spre Bran) F.N, orașul Râșnov, județul Brașov (beneficiari: BUTNAR VALENTIN și BUTNAR RODICA MĂRIOARA), aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 168/28.08.2014.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea P.U.Z — ului referitor la: ”Construire complex turistic, case de vacanță", zona Glăjerie — Râul Mare F.N. (beneficiari: MUNTEANU PETRE, KURZ ANDREEA și NEGREA RADU MARCEL).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea avizării P.U.Z — ului referitor la: ”Zonă de comerț și servicii, benzinărie", Râșnov, zona DN 73 spre Bran, F.N, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”A.A.A.A, PARTNERS INVEST” S.R.L.).

Raport: d„nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă, a imobilului — teren proprietatea orașului Râșnov, în suprafață de 46 mp. identificat în C.F. nr. 107055, a localității Râșnov, cu nr. cad. 107055 și situat în spatele străzii Mihai Eminescu, precum și aprobarea Documentației și prețului minim de pornire al licitației.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, precum și aprobarea noului Regulament de organizarea și funcționare al acestuia. Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea celor paftu posturi de membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: d-na c.j. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU
În temeiul art. 39, alin. i și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN
Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de Joi 26.07.2018, ora 16.00, Ia sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, din categoria rășinoase, cu diametrul mai mare de 24 cm, în favoarea familiei d-nului Ursu Ioan, domiciliat în orașul Râșnov, str. Culmea Trei Brazi, jud. Brașov, pentru realizarea unor lucrări de construire.
Raport: d-na Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov
2. Aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din orașul Râșnov, jud Brașov.
Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov
3. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, din categoria rășinoase, cu diametrul mai mare de 24 cm, în favoarea familiei d-nului Nucsoiu Viorel Dumitru, domiciliat în orașul Râșnov, str. I.L.Caragiale, nr. 197, jud. Brașov, pentru realizarea unor lucrări de construire.
Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov
4. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 47/19.05.2006, încheiat Între orașul Râșnov și dr. Scurtu Violeta Ionela, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 17), în suprafață de 17,60 mp, cu destinația de ' 'cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
5. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4.055/20.03.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ADNO CLD41CA” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 20), în suprafață de 34,50 mp, cu destinația de ”cabinet de radiologie dentară", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Confrol Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov
6. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 101/15.05.2008, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ADNO 'CLAICA” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr, 27b), în suprafață de 18 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
7. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3 8/26.01.2009, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ADNO CLINICA” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 28), în suprafață de 17,50, cu destinația de ”cabinet de implantologie dentară", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Confrol Comercial al instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
8. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1 1108/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Simon Ioan Gheorghe, având drept obiect spațiul medical, în suprafață de 27 mp, cu destinația de ” laborator tehnică dentară” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
9. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11108/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Gînga-Tudoran Ileana, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 24), în suprafață de 18 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
10. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11121/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Cernăianu Elena Maria, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 25), în suprafață de 19 mp, cu destinația de ' 'cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
11. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 11.360/15.07.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Cicoș Constantin, având drept spațiul medical (cabinetul nr. 34), în suprafață de 35,86 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râsnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de terapii medicale.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului
Râșnov
12.Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 13.678/27.08.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Almăjan Lucieta, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 35), în suprafață de 34 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie” și situat în incłnta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comłsia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
13. Aprobarea întocmirii unui studiu de specialitate realizate pentru păduri cu funcții de recreere în vederea depunerii documentației pentru schimbarea categoriei funcționale a suprafeței de pădure de 43.0383 ha, proprietatea orașului Râșnov, din U.P Râșnov.
Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A
Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov
14. Aprobarea de principiu a propunerii de atribuire denumire străzi:
Raport: d-na Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol în cadrul instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

În temeiul art. 39, alin. 1 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 26.06.2018, ora

16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE zi

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi ale S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, la data de

31.12.2017, precum și aprobarea virării dividendelor căfre asociatul łmic — instituția publică Orașul Râșnov.

Raport: S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, prin adminisfrator - ec. Nan Elena.

Raport: comłsia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3 Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi ale Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A, la data de 31.122017, precum și a repartizării profitului realizat în anul 2017.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A. prin director — ing. Puiu Gheorghe.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4 Aprobarea, penffu anul 2018, a criteriilor, volumelor și a modului de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietatea orașului Râșnov, a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A. prin director — ing. Puiu Gheorghe.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5 Aprobarea modificării tarifului la apa potabilă produsă, transportată și distribuită în orașul Râșnov precum și la canalizare.

Raport: S.C. „Goscom Cetatea RâșnoV' S.A. prin director— ing. Secăreanu Rareș.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6 Aprobarea efectuării propunerii de atribuire de denumire pentru drumul identificat în C.F. nr. 103537 a localității Râșnov, nr. cadasfral 2399 și care deservește imobilele situate în P.U.Z — ul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 91/25.03.2008.

Raport: d-na ec. Nechifor Andrea — șef al biroului Agicol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7 Aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului— construcție și teren— identificat în C.F. 107470, a localității Râșnov, cu nr. cadastral 107470, situat în orașul Râșnov, str. Ion Creangă, nr. 17, jud. Brașov, a aprobării prețului de vânzare și a documentației de licitație.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8 Aprobarea P.U.Z — ului referitor la: ”Construire locuințe", zona Cantina I.A.S. F.N, (beneficiari: ATUDOREI

CONSTANTIN NICOLAE, ATUDOREI MONICA, BENCHEA ANA ANGELA Șl GUJU MARTA).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

9 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 142/15.08.2008, încheiat între orașul Râșnov și S.C. „GDF SUEZ Energy Romania” S.A. (denumirea veche S.C. ”Distrigaz Sud” S.A.) , având drept obiect 4 suprafețe de teren a câte 1 mp. fiecare situate pe raza orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

10 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.678/13.12,2013, încheiat între orașul Râșnov și S.C.

”CI-IIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 6), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 9.208/14.07.2011, încheiat între orașul Râșnov și S.C.

''BARBIX COM” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 8), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.104/22.10.2012, încheiat înfre orașul Râșnov și DUCARU SÎNZIANA CORNELIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 12), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.680/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și REZNflVES I. MARIN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 13), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14 Aprobarea prelungirii duratei confractului de mchiriere nr. 16.679/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și BRĂTESCU IRNA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (cameranr. 14), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapott: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15 Aprobarea prelungirii duratei confractului de mchiriere nr. 16.678/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și EDROI ANA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 16), situat în incinta Cetăfii Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov, Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16 Aprobarea prelungirii duratei confractului de mchiriere nr. 16.432/24.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și ȘARAMET NM-IAELA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 18), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.106/22.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și GEORGESCU ANDREI BOGDAN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 19), situat în incinta cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18 Aprobarea prelungirii duratei contractului de mchiriere nr. 16.677/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C.

'TURIST NĂJILĂ” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 20), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.676/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și OLTEANU EUGENIA 1.1, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 21), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

20 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.145/20.052013, încheiat între orașul Râșnov și S.C. S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 22), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Rapoff. d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

21 Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.680/13.12.2013, încheiat între orașul Râșnov și POPA RĂZVAN DORIN 1.1, având drept obiect terenul în suprafață de' 3 mp, pe care sunt amplasate lunete de vizionare și situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul biroului Confrol Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

22 Aprobarea scoaterii definitive din Fondul Forestier Național, a suprafeței de 425 mp. — proprietatea orașului Râșnov, situată în zona Peștera Valea Cetății, rezultată din C.F. nr. 107831, identificată prin nr. cadastral 107 831 în suprafață totală de 9.132.462 mp, în vederea realizării unui parc recreativ (tip tiroliană).

Raport: d-na Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov și d-nul Păiuș Ciprian — inginer carul Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA. .

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov:

23, Aprobarea organizării, perioada 20 — 29 iulie 2018, de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, în parteneriat cu Asociația Mioritics a evenimentului cultural ”FESTIVALUL DE FILM Șl ISTORII RÂȘNOV” - ediția A X-

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — Orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

24. Aprobarea organizării de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, în perioada 13-15 Iulie 2018, manifestărilor cultural — artistice și de agrement ''Zilele orașului Râșnov” și ''Festivalul Ecvestru".

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — Orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

25. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ”PT ȘI LUCRĂRI DE CANALIZARE PLUVIALĂ Șl MODERNIZARE PE STRĂZILE 1 MAI, BRAZILOR, CRIZANTEĂQELOR, ARMATA ROMÂNĂ, ORAȘ RÂȘNOV".

Rapołt: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

26. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALINGNTARE CU APĂ A ORAȘULUI RÂȘNOV".

Rapołt: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadml instituției publice orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov,

 

27. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 46/15.02.2018 prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza anul 2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

28. Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal ale instituției publice — orașul Râșnov

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana șef al bir. Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

Orasul Rasnov, cu sediul Primariei in Piata Unirii, nr. 12, tel. 0268230027 declanseaza procedura de atribuire a 13 autorizatii taxi avand numerele de ordine 1, 8, 22, de la 60 la 69, pentru transport persoane in regim taxi.

Solicitantii vor depune pana la data de 24.08.2018 ora 12.00 la registratura institutiei urmatoarele documente:

a) cerere de participare;

b) declaratia pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport valabila;

c) declaratia pe propria raspundere ca detine sau va detine in max. 6 luni autovehicule pe tipuri, in proprietate sau leasing, precizand criteriile de departajare indeplinite de fiecare;

d) scrisoare de garantie de 5% din valoarea de achizitionat fiecare autovehicul, daca transportatorul nu detine autovehiculele la data depunerii declaratiei prevazute la lit.b.

 

Rezultatul atribuirii se anunta in data de 30.08.2018, eliberarea autorizatiilor taxi incepand din 14.09.2018. (in functie de data sedintei Consiliului Local in care se aproba atribuirea) .

Criterii departajare si punctaje acordate:

A. vechimea autovehiculului: pana la 1 an - 10 puncte

intre 1-2 ani - 8 puncte

2-3 ani - 6 puncte

3-4 ani - 4 puncte

4-5 ani - 1 punct

 

B. clasificarea autovehiculului: hibrid sau electric – 20 puncte

euro VI -15 puncte

euro V - 10 puncte

euro IV - 5 puncte

euro III - 0 puncte

 

C. volumul portbagajului util: peste 600 l - 6 puncte

intre 400 l – 600 l - 5 puncte

sub 400 l - 3 puncte

 

D. echiparea cu instalatie aer conditionat: - 10 puncte

 

E. vechimea transportatorului: se acorda 0.5 puncte pentru fiecare an de activitate ca transportator autorizat

 

F. protectie pasageri: peste 6 airbaguri – 8 puncte

intre 4 – 6 airbaguri – 6 puncte

intre 2 – 3 airbaguri – 4 puncte

1 airbag – 1 punct

 

G. detinerea autovehiculului: proprietate - 2 puncte

leasing - 1 punct

 

H. prezenta autovehiculului: peste 8 ore/zi – 4 puncte

8 ore/zi – 2 puncte

 

I. dotari suplimentare: perete despartitor sofer - client – 7 puncte

dispozitiv GPS – 5 puncte

dispozitiv plata card – 5 puncte

dispozitiv inregistrare client – 3 puncte.

 

Elementele prevăzute la lit. C, D, F şi I, precum si culoarea autovehiculului, se certifică de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. In cazul in care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate in declaratia pe proprie raspundere, atribuirea autorizatiei taxi va fi anulata.

Condiții de participare:

Sa aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

Să cunoască limba română scris și vorbit

Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale

Să aibă capacitate deplină de exercițiu

Să aiba o stare de sănătate corespunzătoare funcției, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie

Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei funcții.

Condiții specifice pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate S, I

- sa aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

- vechime in specialitatea studiilor minim 4 ani.

Concursul se organizează la sediul Instituției Orașul Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, în data de 03.07.2018 ora 1000 proba scrisă,  05.07.2018 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Instituției.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afisează la sediul Instituției Orașul Râșnov

Relații suplimentare se pot obține la sediul Instituției Orașul Râșnov și la nr de tel  0268/230002 interior 214 – Resurse umane.

 

Bibliografie

Compartimentul  Informare si Promovare Turism – inspector de specialitate S, I

1. LEGE nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată

2. LEGE nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată

3. LEGE nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

4. ORDONANŢA nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

5. HOTĂRÂRE GUVERNULUI nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare

6. HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

7. ORDINUL nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica

Concursul se organizează la sediul Instituției Orașul Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, în data de 10.07.2018, ora 10.00 proba scrisă, 12.07.2018 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Instituției.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare

Condiții specifice

- sa aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent

- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Instituției Orașul Râșnov, si la nr de tel  0268/230002 – Resurse Umane

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului consilier cl.I  grad profesional superior, Directia Economice –Biroul Impozite si Taxe Locale

LEGEA nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si actualizata

LEGEA nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata

CONSTITUŢIA ROMANIEI  republicată

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*) privind controlul intern si controlul financiar preventive

LEGE nr. 215/2001 Administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Vineri, 08 Iunie 2018 11:05

ANUNT PUBLICITAR - ACHIZITIE PUBLICA

Scris de

PRIVIND CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE

DE PANA LA 26.267.528 LEI, IN VEDEREA REFINANTARII UNOR IMPRUMUTURI, PRECUM SI IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII INVESTITIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL

In temeiul prevederilor art. 2, art. 29, alin. (1) lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu dispozitiile din H.G. nr. 395/2016 privind Nornłele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului - cadru din Legea nr. Image98/2016 privind achizitiile publice, Orasul Rasnov, cu sediul in Rasnov, jud. Brasov, Piata Unirii, nr. 12, Telefon: 0268.230.002; Fax: 0368.401.858, in calitate de autoritate contractanta responsabila cu derularea procedurii de achizitie, isi propune contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 26.267.528 lei, in vederea refinantarii unor imprumuturi, precunł si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local, conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Modalitatea de atribuire: negociere

Sursa de finantare: Bugetul local al Orasului Rasnov.Image

Detalii anunt:

Tip anunt: Negociere, conf. art. 29 alin. (l) lit. f din Legea nr. 98/ 2016

Tip contract: Servicii

Cod clasificare CPV: 66113000-5 -Servicii de acordare credit (Rev 2)

Descrierea contractului: Contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 26.267.528 lei, astfel:

Image pana la 1.267.528 lei pentru refinantarea imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana SA (BCR) (contract nr. 6/ 23.06.2006), Image pana la 13.000.000 lei pentill refinantarea imprumutului contractat de la CEC Bank SA (CEC) (contract nr. RQI 5015274741442/13.02.2015), Image pana la 12.000.000 lei pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, conform HCL nr. 1 19 din 31.05.2018,potrivit cerintelor din documentatia de atribuire.

ImageValoarea estimata este de 7.150.852 lei.

Conditii contract: Comisioanele si taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanti intr-un formular ce va constitui Anexa la Formularul nr. 3 (formularul de oferta). Valoarea procentuala sau, dupa caz, cunatumul taxelor si comisioanelor inscrise de ofeflantul castigator in Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul de oferta) vor fi considerate maxime si nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de aemłare a contractułuł. Detałllłe ce vor n Inscrłse Cle orenantuł castłgator In Anexa la yormułaruł nr. 5 (Formularul de ofella), vor constitui clauze ale contractului si nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o alta suma reprezentand taxa, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres in Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul de oferta). Nu se accepta taxa de risc, comision de rambursare anticipata sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractanta nu accepta decat ajustarea pretului contractului ca urmare a modificarii dobanzii in functie de indicele ROBOR 3M. Nu se accepta ajustarea ulterioara a marjei fixe a institutiei financiare si nici a procentelor/valorilor comisioanelor oferatate.

Conditii de participare: Pentru a obtine documentatia descriptiva, cei interesati pot transmite o solicitare scrisa la adresa de email a S.C. SD Buget Expert S.R.L. (consultantul financiar al Orasului Rasnov): Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau adresa Orasului Rasnov. Se va completa si depune formularul privind evitarea conflictului de interese cu persoanele din cadiul autoritatii contractante care detin functii de decizie in dełmlarea procedurii, precum si cu persoanele din cadrul SC SD Buget Expert SRL si care ar putea influenta atribuirea contractului. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii in sensul art. 59 si 60 din Legea nr.

98/2016 sunt urmatoarele:

Butnariu Liviu Calin — Primar

Dogariu Stelian Lilian — Secretar

Ducar Marieana- Viceprimar

Bucsa Dumitru — Consilier local

Toader Aurel — Consilier Local

Bott Gelu — Consilier Local

Mocanu Neculai — Consilier local

Brezean Dorin Ion — Consilier Local

Image Dascalu Paul - Cosiiier Local

Babes Adrian Ioan — Consilier local

Baltatescu Giorgiana Cristina — Consilier Local

Barbulescu Bogdan Andrei — Consilier Local

Nan Catalin Viorel — Consilier local

Pivoda Dumitru — Consilier Local

Stoica Zaharie Marghiloman — Consilier Local

Urs Ion — Consilier local

Neculoiu Gelu — Consilier Local

Diaconu Daniel Nicolaie — Consilier Local

Apostol Dan Marius — Consilier Local

Bordea Elena Daniela — presedinte comisie de evaluare

Olteanu Eugen Ilie- membru

Adomnoaiei Bogdan Ionut - membru

Pop Iuliana Elena — membru

Constantin Andreea Rodica - membru Image Popa Roxana Raveca — membru de rezerva

Andres Paul Ioan — membru de rezerva

Constantinescu Mircela — presedinte comisie de solutionare a contestatiilor

Cojocaru Maria — membru

Costa Gratiela Mariana — membru

Bandar Iuliana - membru de rezerva

Baita Monica Corina - membru de rezerva

Expert cooptat — Mihai Iulian Cojoc, reprezentant al consultantului financiar SC SD Buget Expert SRL.

ImageDecłaratłe pe proprła raspunaere ałn care sa rezulte ca ołertantuł nu se ana In situatllłe prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va depune o Autorizatie de functionare emisa de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului/ autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul memblll de origine. Pentru persoanele juridice romane documentele solicitate se prezinta in original/ copie legalizata/ copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original/ copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.

Se va depune un certificat constatator emis de Oficiul Registnlui Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate principal/ secundar si codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie Imagesa aiba corespondent in codul CAEN din Ceflificatul Constatator emis de ONRC. Certificatul constatator Imagetrebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii.

Se va prezenta o oferta de pret in lei fara TVA, completand formularul 2 cu anexele aferente.Image

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura Orasului Rasnov, cu sediul in Rasnov, jud. Brasov, Piata Unirii, nr. 12.

Nu vor fi acceptate oferte alternative.

Limba in care poate fi redactata oferta/ cererea de participare: limba romana. Procedura de negociere se va desfasura in doua etape:

1. Etapa depunerii solicitarilor de participare, a ofertelor preliminare si selectarea candidatilor prin verificarea indeplinirii conditiilor de participare (criteriile de calificare si selectie) — se va prezenta imputernicirea si actul de identitate al persoanei imputernicite;

11. Etapa negocierii ofertelor preliminare aferente candidatiilor selectati in cadrul primei etape, in vederea imbunatatirii acestora, depunerea ofertelor finale si evaluarea acestora prin aplicarea criteriului de atribuire, urmata de negocierea clauzelor contractuale.

Criteriul de adjudecare/ atribuire: ”pretul cel mai scazut”.Image

Termen limita de primire a ofertelor: 27 iunie 2018 ora 10.00. Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere mentionate anterior, nu se vor mai deschide si nu vor mai lua in considerare.

Deschiderea ofertelor prezentate: 27 iunie 2018 ora 10.30.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Termenul limita pentru solicitarea de clarificari este data de: 22 iunie 2018.

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov