×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 257

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 261

Anunţuri

Anunţuri (298)

Vineri, 15 Februarie 2019 09:50

Acceptare oferta teren agricol extravilan

Scris de

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarea oferta de acceptare cumparare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

Luni, 04 Februarie 2019 07:52

Anunt privind Legea 544/2001 - Legea 52/2003

Scris de

Procedura de sistem și Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Fișier atasat:

ˇ Fisier atașat ˇ

Luni, 21 Ianuarie 2019 10:20

Oferte vanzare teren agricol extravilan

Scris de

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

Marți, 14 August 2018 08:00

Oferta vanzare teren agricol extravilan

Scris de

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 31.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, din orașul Râșnov, valabilă pentru anul școlar 2019 – 2020.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea AGENDEI CULTURAL – EDUCATIVE ȘI SPORTIVE a orașului Râșnov pe anul 2019.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – Orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat şi care sunt obligate să presteze acţiuni ori lucrări de inters local.

Raport: d-na Codleanu Mihaela – șef al biroului Asistenţă Socială din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia de urbanism şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea propunerilor de atribuire de denumiri pentru străzile nou înființate.

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela – consilier în cadrul biroului Agricol al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea declanşării proceduri de atribuire a unui nr. de 10 autorizaţii de transport persoane în regim de taxi, vacante.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5.625/23.11.1999, încheiat între oraşul Râşnov şi BALAȘ ELENA I.I, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 1), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 84/03.03.2009, încheiat între oraşul Râşnov şi GRANCEA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 2), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 87/03.03.2009, încheiat între oraşul Râşnov și HAREA RADU P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 5), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 47/01.07.2002, încheiat între oraşul Râşnov și S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 6), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.680/13.12.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi POPA RĂZVAN DORIN I.I, având drept obiect terenul în suprafață de 3 mp, pe care sunt amplasate lunete de vizionare și situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Medeleanu Ion, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea acordării unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ISO MEDIU„ ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, cod 500007, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.

Raport: d-na ec. Zaharia Claudia – consilier în cadrul biroului Protecția Mediului al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU,

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 08.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea utilizării excedentului bugetului localităţii Râşnov, stabilit la data de 31.12.2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica  – şef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare, sursa de finanțare A, din excedentul anilor precedenți.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica  – şef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 2 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 22.01.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea participării orașului și Consiliului Local al orașului Râșnov la organizarea în colaborare cu Federația Română de Schi Biatlon evenimentului  sportiv ”CUPA MONDIALĂ LA SCHI SĂRITURI FEMNIN RÂȘNOV 2019 (LADIES WORLD CUP RÂȘNOV 2019)”, ce va avea loc în perioada 25-27 ianuarie 2019, la Complexul Sportiv Olimpic din orașul Râșnov, zona Valea Cărbunării.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – angajat în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

Concursul se organizează la sediul Instituției Orașul Râșnov, str. Piața Unirii nr. 12, jud. Brașov, in data de 15.01.2019, ora 10.00 proba scrisa, 17.01.2019 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Instituției.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificată si completată de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare

Condiții specifice :

-  să aibe studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent in domeniul inginerie civilă

- vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Instituției Orașul Râșnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

Fisier atasat:

▼ Bibliografie ▼

PRIMAR

Liviu Călin Butnariu

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 20.12.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LABORATOARE ȘI EXTINDERE ATELIERE ȘCOALĂ ÎN INCINTA GRUPULUI ȘCOLAR INDUSTRIAL RÂȘNOV, STRADA REPUBLICII NR. 29” cu fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4, apel de proiecte pentru fondurile realocate POR, conform Deciziei Comisiei C (2013) 9772 finale din 19.12.2013.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”PROIECT ASCENSOR PLAN ÎNCLINAT ACCES CETATEA RÂȘNOV” cu fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul – poli de creștere.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ”, cu fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului, Domeniul de Intervenție 5.3 – Promovarea Potențialului Turistic și Creearea Infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea – Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică și dotarea acestora.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea cuprinderii în domeniul public la localității Râșnov a bunurilor rezultate din derularea proiectului ”SCHI ÎN ROMANIA”, cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea acordării de denumire străzi nou înființate.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea – şef al biroului Agricol din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea însușirii, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, a propunerii de concesionare a suprafeței de 6.527 mp, situată în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, din fondul forestier proprietatea orașului Râșnov, suprafață ce provine din cea înscrisă în Cartea Funciară nr. 111944, identificat prin nr. cadastral 111944, pentru extinderea obiectivului ”Dino Parc Râșnov”, precum și aprobarea întocmirii documentațiilor necesare efectuării acestei concesionări.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea – şef al biroului Agricol din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea însușirii, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, a propunerii de concesionare a suprafeței de 1.736 mp, situată în orașul Râșnov, zona Valea Cetății (ocupată actualmente de către clădirea pensiunii S.C. ”ȘTEFĂNESCU IMPEX” S.R.L. și identificată în C.F. nr. 113011, a localității Râșnov, nr. cadastral 113011, pentru amenajare unități de cazare și restaurant, precum și aprobarea întocmirii documentațiilor necesare efectuării acestei concesionări.

Raport: d-nul jr. Adomnoaiei Bogdan – şef al biroului Juridic din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Orașul Râșnov și CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ STEP BY STEP, pentru derularea programului ”ROMÂNIA CREȘTE CU TINE – EDUCAȚIA TIMPURIE, O INVESTIȚIE ÎN VIITOR”.

Raport: d-na Codleanu Mihaela – şef al biroului Asistență Socială din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul localității Râșnov în vederea majorării impozitului datorat pentru acestea, precum și a Regulamentului de stabilire a acestora.

Raport: d-na ec. Popa Roxana – şef al biroului Impozite și Taxe și d-nul ing. Tobă Mircea Sorin – șef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea, începând cu 01.01.2019, a reducerii cu 10% a tarifului de salubritate perceput de la persoanele fizice, de pe raza teritorial administrativă a orașului Râșnov, care colectează selectiv deșeurile menajere.

Raport: d-na ing. Ducar Marieana – viceprimarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică, comisia economică şi comisia socială ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 25/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”PRIMODEST IMPEX” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 8), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”RULDENT RUL” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 10), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

13. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”ONIRA FAST FOOD” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 12), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.678/13.12.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 6), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 9.208/14.07.2011, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”BARBIX COM” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 8), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.104/22.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi DUCARU SÎNZIANA CORNELIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 12), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.680/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi REZMIVES I. MARIN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 13), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.679/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi BRĂTESCU IRINA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 14), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.678/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi EDROI ANA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 16), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.432/24.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi ȘARAMET MIHAELA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 18), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.106/22.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi GEORGESCU ANDREI BOGDAN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 19), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.677/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”TURIST NĂJILĂ” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 20), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.676/26.10.2012, încheiat între oraşul Râşnov şi OLTEANU EUGENIA I.I, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 21), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.145/20.05.2013, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 22), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

25. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5.627/23.11.1999, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”GEROVEN IMPEX” S.R.L, având drept obiect terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în orașul Râșnov, cartier Florilor, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

26. Aprobarea transmiterii în folosința gratuită a Asociației ”Îngerii de lângă noi” a spațiului medical (cabinetul nr. 28) în suprafață de 17,50 mp, situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov, din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

27. Aprobarea actualizării „Regulament privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în oraşul Râşnov” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 107/21.04.2011.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

28. Aprobarea radierii dreptului de administrare operativă înscris C.F. nr. 111930, a localității Râșnov, cu nr. top. 4943/1/2 – teren aflat în proprietatea publică a orașului Râșnov.

Raport: d-nul cj. Adomnoaiei Bogdan – şef al biroului Juridic din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

29. Aprobarea participării Oraşului şi Consiliului Local al oraşului Râşnov la organizarea manifestării cultural artistice”Balul Căluşarilor”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

30. Aprobarea participării Oraşului şi Consiliului Local al oraşului Râşnov la organizarea manifestării cultural artistice”Balul Zoritorilor”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

31. Prezentarea adresei transmise de către Uniunea Salvați România Râșnov și înregistrată la instituția publică – orașul Râșnov sub nr. 21.164/13.12.2018, referitoare la situația locativă a cetățenilor ce locuiesc în imobilul din zona Condmag.

 

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 18.12.2018, ora 15.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea


O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localităţii Râşnov, pe anul 2018.


Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.


Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov