×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 261

Anunţuri

Anunţuri (298)

Miercuri, 29 Mai 2019 14:01

Ofertă de vânzarer teren agricol extravilan

Scris de

Oferte de vânzare teren agricol extravilan oferte-de-vanzare-teren-agricol-extravilan

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

Regulament privind organizarea și funcționarea sistemului de parcare cu plată din zonele publice amenjate în Orașul Râșnov:

Fisier atasat:

ˇ Regulament ˇ

Vineri, 24 Mai 2019 13:16

Invitație de participare - Servicii de pază

Scris de

1nvitatie de participare Servicii de Pază:

Fisier atasat:

ˇ Invitație de Participareˇ

Fisier atasat:

ˇ Invitație de Participareˇ

 

 

 

 

Regulament privind activitatea agenților economici în domeniul alimentației publice:

Fisier atasat:

ˇ Regulament ˇ

Miercuri, 24 Aprilie 2019 10:08

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Scris de

ANUNȚ DE PARTICIPARE 1.

Autoritatea finanțatoare: Instituția Oraș Râșnov, cu sediul in Rasnov, Județul Brașov, Str. Piața Unirii nr.12, cod poștal 505400, telefon 0268/230.002; 0268230115, fax 0368.401.858, e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2. Denumirea programului: PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ (Program sportiv de utilitate publică în cadrul căruia se pot finanța proiecte din fonduri publice), pentru anul 2019.

3. Aprobarea programului de finanțare: Conform Hotărârii Consiliului Local Râșnov nr. 244 din 29.11.2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramura de sport, de pe raza teritorială a orașului Râșnov, precum si aprobarea Ghidului Solicitanților.

4. Durata finanțării: 20 decembrie 2019 reprezintă data limita până la care trebuiesc finalizate activitățile contractului, inclusiv plațile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

5.Obiectul: Finanțările nerambursabile se acorda numai pentru: 1) Cluburile Sportive din Orașul Râșnov, de drept privat si asociații pe ramura de sport. 2) Finanţarea de evenimentele sportive de mare amploare organizate în Orașul Râșnov ; 3)Susţinerea participării sportivilor legitimați la cluburile din Orașul Râșnov la competiţii sportive internaţionale 4) Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. Regimul juridic instituit prin ghidul de finanţare pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

6. Obiectivul general: finanțarea din bugetul propriu a proiectelor structurilor sportive locale în cadrul programului PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ. Prin programul PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ se urmărește: a) susţinerea copiilor din Orașul Râșnov în practicarea unui sport; b) susţinerea evenimentelor sportive de mare amploare organizate în Orașul Râșnov; c)susţinerea participării sportivilor la cluburile din Orașul Râșnov la competiţii sportive internaţionale;

7.Obiectivele specifice ale programului: a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului Rasnovului pe plan intern şi internaţional; b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional; c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport; e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional; f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive la nivel naţional şi internaţional.

8. Secțiuni de aplicare: A. Finanţarea cluburilor sportive din Orașul Râșnov ; B. Finanţarea de evenimentele sportive de mare amploare organizate în Orașul Râșnov ; C. Susţinerea participării sportivilor legitimaţi la cluburile din Orașul Râșnov la competiţii sportive internaţionale.

9. Procedura aplicata:SELECȚIE PUBLICĂ DE PROIECTE în conformitate cu ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Rașnov nr. 244 din 29.11.2018;

10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila: conform Ghidului Solicitantului postat pe site-ul Instituției Oraș Râșnov (aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Rășnov nr. 244 din 29.11.2018);

11. Suma propusă pentru finanțare este:1 965 500 lei

12. Data limita pentru depunerea proiectelor: 23.05.2019, ora 12:00 13. Locul de depunere a proiectelor: sediul Instituției Oraș Râșnov: Râșnov, Județul Brașov, Str. Piața Unirii nr.12, cod postal 505400; 14. Informațiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitanților, se regăsesc în Ghidului Solicitantului postat pe site-ul Instituției Oraș Râșnov sau de la sediul Instituției Oraș Râșnov, telefon 0268 230002. :

Fisier atasat:

ˇ Fisier atasatˇ

Rezultate proba scrisă pe functia publica vacanta de executie consilier cl. I. grad profesional superior in cadrul Compartimentului Protectia mediului.

Fisier atasat:

ˇ Fisier atasat ˇ

Vineri, 29 Martie 2019 12:01

Transparenta Salarii martie 2019

Scris de

IN TEMEIUL ART.33 DIN LEGEA CADRU 153/2017 INSTITUTIA PUBLICA ORASUL RASNOV PUBLICA LISTA TUTUROR FUNCTIILOR APARATULUI DE SPECIALITATE CUPRINZAND SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DIN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE ORASUL RASNOV conform Anexei nr.VIII, cap.I, lit.A pct.III din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din...

Fisier atasat:

ˇ Transparenta ˇ

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumire lucrare:

ÎNTOCMIRE P.U.Z. ”realizarea unei ferme de animale cu scop turistic, agroturism și amenajări pentru agrement”

Zona Trei Brazi, nr. F.N., Oraș Râșnov, Jud. Brașov

Argumentare: obiectivul planului urbanistic zonal consta în reglementarea terenului extravilan, prin studiul zonei avand în vedere strategia de dezvoltare social-economic a orasului Râșnov

Initiator: AGREMENT CONCEPT S.A.

Proiectant: URBAN EYE S.R.L.-D

Publicul este invitat să transmita observatii și propuneri privind intentia de elaboarare a planului urbanistic zonal la sediul Primariei Orasului Rasnov, str. Piata Unirii, nr. 12, în perioada 20.03.2019 - 01.04.2019.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:

Serviciul Urbanism - Primaria Orasului Rasnov.

Adresa: Piata Unirii, nr. 12, telefon 0268230002,

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Observatiile sunt necesare în vederea intentiei de elaboarare a planului urbanistic zonal.

Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat prin poștă.

CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumire lucrare:

ÎNTOCMIRE P.U.Z. ”CONSTRUIRE HALĂ CU BIROURI ADMINISTRATIVE, ATELIER MECANIC, DEPOZIT LOGISTIC, TERASAMNETE, ÎMPREJMUIRE TEREN”

Zona industrială - str. Cîmpului, nr. F.N., Oraș Râșnov, Jud. Brașov

Argumentare: obiectivul planului urbanistic zonal consta în reglementarea terenului intravilan, prin studiul zonei avand în vedere strategia de dezvoltare social-economic a orasului Râșnov.

Initiator: S.C. DANIEL TRANS IMPORT EXPORT S.R.L.

Proiectant: S.C. PLANPROIECT S.R.L. BRAȘOV

Publicul este invitat să transmita observatii și propuneri privind intentia de elaboarare a planului urbanistic zonal sediul Primariei Orasului Rasnov, str. Piata Unirii, nr. 12, în perioada: 20.03.2019 - 01.04.2019.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:

Serviciul Urbanism - Primaria Orasului Rasnov.

Adresa: Piata Unirii, nr. 12, telefon 0268230002,

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Observatiile sunt necesare în vederea intentiei de eleboarare a planului urbanistic zonal.

Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat prin poștă.

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov