×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 261

Anunţuri

Anunţuri (298)

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul alt. 39, alin. I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 31.10.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea prețurilor de referință pentru valorificałea masei lemnoase, pe picior, din fondul forestier — proprietatea orașului Râșnov, pentru anul 2018. Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

3. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare de care beneficiază elevii unităților de învățământ preuniversitar de pe raza localității Râșnov.

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea P.U.Z ului referitor la: ”Constłuire sală multifuncțională", zona str. Glăjerie — Râul Mare F.N. (beneficiar: MARNA SORN IULIAN).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanisłn din cadiul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea avizării P.U.Z — ului referitor Ia: ' 'Construire locuințe", zona Cantina I.A.S. F.N, (beneficiari: ATUDOREI CONSTANTIN NICOLAE, ATUDOREI MONICA, BENCHEA ANA ANGELA Șl GUJU MARIA).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea avizării P.U.Z — ului referitor la: 'Construire pensiune și zonă de agrement", zona D.N. 73A - CHEIA, (beneficiar: CRISTUINEA ȘTEFAN).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea— șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea întocmirii documentației de evaluare a imobilului — teren, situat în orașul Râșnov, str. Abatomlui, nr. 6, jud. Brașov și identificat în C.F. nr. 112555, a localității Râșnov, nr. cad. 112555, în vederea vănzării acestuia în favoarea numiților Rupa Gheorghe și Rupa Livia și aferent construcției cu destinația de locuință deținută de către aceștia.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov,

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului

Râșnov,

9. Aprobarea dezlipirii imobilului — teren în suprafață de 2.129 mp, în două loturi respectiv lotul nr. 1, cu nr. top nou 3984/5/a/156/7/2/2/3/l — 1.222 mp și Iotul nr. 2, cu nr. top nou 3984/5/a/156/7/2/2/3/2 — 907 mp, înscrierea în Cartea Funciară a operațiunilor de dezlipire și aprobarea întocmirii documentației de evaluare în vederea vânzării lotului nr 2 în favoarea numiților Lascu Ștefan și Lascu Silvia și aferent construcției cu destinația de locuință deținută de către aceștia.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov,

10. Aprobarea vânzării terenului în suprafață de 414 łnp, înscris în C.F. 105059 (CF vechi 2916), a localității Râșnov, cu nr. topo. 3984/5/a/16, situat în orașul Râșnov, str. Mihai Eminescu, nr. 33, jud. Brașov, către numita Benc Ioana Teodora proprietałă a construcției edificată pe acest teren, precum și aprobarea prețului de vânzare.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economica și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții ”ÎNCHIDEREA RAMPEI DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR RÂȘNOV".

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 51/28.03.2017 prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2017.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapott: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov,

13. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 188/28.09.2017 prin care s-a aprobat cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2016, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local, de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza adminisfrativ teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la data aprobării și până la 3 în sensul aprobării și a proceduri de acordare a acestor înlesniri.

Raport: d-nul Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14, Aprobarea pałticipării orașului Râșnov, alături de Asociația Rosenau Turism, la Târgul de Turism al României care va avea loc în perioada 16 — 19.11.2017 la ROMEXPO — București.

 

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — angajat în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2018.

Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 20 octombrie, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 – 401858; prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 – persoana de contact : Popa Roxana – sef Birou Impozite si Taxe.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

· expunerea de motive si raportul de specialitate nr. 16770/17.10.2017

· Proiectul de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor, pentru anul 2018;

· Raportul de specialitate nr. 16771/17.10.2017;

· Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea taxelor speciale si a tarifelor de inchiriere pentru anul 2018.

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 – 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov – biroul Impozite si Taxe locale sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro.

In data de 21 noiembrie 2017, orele 16,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la  stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume casa se fac venit la bugetul local pentru anul 2018.


Fisiere atasate:

ˇ Expunere de motive si raport de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 ˇ

ˇ Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2018 ˇ

ˇ Proiect hotarare privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor minime de inchiriere pentru anul 2018 ˇ

ˇ Raport privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor de inchiriere, pentru anul 2018 ˇ

Institutia  Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica vacanta de executie  consilier cl. I. grad profesional superior in cadrul Directiei Economice – Biroul Impozite si Taxe Locale

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 15.11.2017, ora 10.00 proba scrisa, 17.11.2017 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  in stiinte economice specializare finante

- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

 

CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ocuparea functiei publice vacante, consilier cl. I grd profesional superior

 

Conditii generale

sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;

sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;

sa aibe capacitate  deplina de exercitiu;

sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus, atestata pe baza de exemen medical de specialitate;

sa aibe studii superioare

sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infrctiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu  exercitarea functiei publice , cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege;

 

Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  in stiinte economice – specializare finante

- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului consilier cl.I superior, Directia Economice –Biroul Impozite si Taxe Locale

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*)privind controlul intern si controlul financiar preventive

LEGE nr. 215/2001 administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si actualizata

LEGEA nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata

In conformitate cu prevederile art. 57 alin 5 lit c din Legea nr. 188/1999(r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.43 alin. 4 din H.G. nr.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare Institutia Orasul Rasnov doreste publicare in data de 06.10.2017 a urmatorului anunt:

ANUNȚ

Institutia  Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica vacanta de executie  consilier juridic cl. I. grad profesional debutant in cadrul Biroului Juridic-Control Comercial

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 07.11.2017, ora 10.00 proba scrisa, 09.11.2017 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  - juridice

- vechime in specialitatea studiilor - ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

ANUNȚ

Institutia  Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica vacanta de executie  consilier juridic cl. I. grad profesional debutant in cadrul Biroului Juridic-Control Comercial

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 07.11.2017, ora 10.00 proba scrisa, 09.11.2017 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  - juridice

- vechime in specialitatea studiilor - ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei publice consilier juridic debutant – Biroul Juridic- Control Comercial

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999,privind Statutul functionarilor publici r2 , cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata

privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicata. privind,administratia publica locala

ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 28 iunie 2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004,contenciosului administrativ

LEGE   nr. 213 din 17 noiembrie 1998,privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata si modificata

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010, republicată privind Codul de procedură civilă

 

Vineri, 29 Septembrie 2017 18:05

Transparenta salarii

Scris de

IN TEMEIUL ART.33 DIN LEGEA CADRU 153/2017 INSTITUTIA PUBLICA ORASUL RASNOV PUBLICA LISTA TUTUROR FUNCTIILOR APARATULUI DE SPECIALITATE CUPRINZAND SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DIN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE ORASUL RASNOV conform Anexei nr.VIII, cap.I, lit.A pct.III din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din...

Fisier atasat:

ˇ Transparenta ˇ

Joi, 14 Septembrie 2017 05:48

Anunt achizitie directa

Scris de

Prin prezenta se aduce la cunoștință faptul că Primaria Orasului Rasnov dorește să achiziționeze servicii organizare eveniment  "FESTIVALUL VINULUI", editia a II-a din perioada 23-24 septembrie 2017 prin aplicarea procedurii - ACHIZITIE DIRECTA.

Fisiere atasate:

ˇ Invitatie de participare ˇ

ˇ Caiet de sarcini ˇ

În temeiul art. 39, alin. I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 28.09.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

l . Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râsnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A. Raport: S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea prețurilor unitare la activitatea de dezăpezire și combaterea poleiului pe străzile din orașul Râșnov, pentru perioada 15 octombrie 2017 — 30 aprilie 2018.

Raport: d-na Zaharia Claudia — inspector în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice orașul Râșnov și S.C. „Goscom Cetatea Râșnov" S.A.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul instituției publice — orașul Râșnov, pentru anul 2018.

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea reducerii cu 50% a majorărilor de întâłziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2016, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local, de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrativ teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la data aprobării și până la 3 1.03.2018.

Raport: d-na ec. Popa Roxana — șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul instituției publice — orașul

Râsnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ al orașului Râsnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea desemnării consilierilor locali care să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activități extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râsnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea desemnării consilierilor locali care să facă parte din Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activități extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea P.U.Z — ului referitor la: ''Construire locuințe", zona DN 73 (beneficiar: CĂTANĂ ALEXANDRU VASILE).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

IO. Propunere atribuire denumiri strazi.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — arhitect șef în cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

1 1 . Aprobarea criteriilor și a documentelor necesare pentru acordarea materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor, la nivelul orașului Râșnov.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea scoaterii temporare din Fondul Național Forestier, a suprafeței de I .743 mp — proprietatea orașului Râșnov, situată în zona Dealul Cetății rezultată din C.F. nr. 1 12377, nr. cad. 1 12377 și identificată în UB Râșnov, u.a. %280 H, precum și aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local la orașului Râșnov nr. 245/26. I I .2015 prin care s-a aprobat scoaterea temporară a suprafeței de 1.563 mp.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov și d-nul Paiuș Ciprian inginer în cadrul Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

 

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

Avand in vedere prvederile art 90. alin.(5) si alin.(7) din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 149 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutia Publica Orasul Rasnov anunta ocuparea prin transfer la cerere a urmatoarei functii publice de executie

Referent cl. III grad profesioal superior – 1 post

Conditii pentru ocuparea functiei publice de executie referent cl. III grad profesional superior

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 si art. 90 alin (5) din Legea 188/1999 privind statutul Functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Functionarii publici interesati vor depune cerere de transfer, insotita de curriculum vitae si de un act doveditor care sa ateste functia publica detinuta, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului.

In cazul in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer la cerere decat numarul de functii publice anuntate, Institutia Orasul Rasnov, va organiza un interviu c functionarii publici solicitanti, in baz prevederilor art.149 alin (5) ale H.G. 611/2008.

Relatii suplimentae se pot obtine la tel.0268/230002 int 214- Resurse Umane

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

 

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

 

În temeiul art. 39, alin. I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 31.08.2017, ora 16,00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE D E ZI

1. Validarea mandatelor membrilor supleanți din lista de candidați ai Partidului Social Democrat — Organizația Râșnov, ca urmare a încetării de drept și implicit a vacantării a două mandate de consilieri locali, prin Ordinele Prefectului Județului Brașov nr. 770 și 771/10.08.2017.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Râșnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv septembrie — noiembrie 2017.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea modificării Statului de Funcții al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea participării S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A. la PROIECTUL EUROPEAN LIFE

2017.

Raport: d-na ing. Ducar Marieana — veceprimar al orașului Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13.953/1 8.09.2012, încheiat între orașul Râșnov și d-nul Făcîlă Ionuț Ștefan, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință, apartamentul nr. 2, situat în blocul 2 MAN din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. l, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local a] orașului Râșnov.

8. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat S.C. C.R.P. CAB SOLUTION S.R.L a autorizației taxi nr. 1 ] , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat MANO A.D.C. S.R.L. D a unui număr de 2 autorizatii taxi, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

IO. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat BIT ADVANCE S.R.L. a unui număr de 3 autorizații taxi, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadru] biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Loca] al orașului Râșnov.

1 1 . Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat APOSTOLACHE ALIN CORNEL P.F.A. a autorizației taxi nr. 33 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat D.P.M. FULL SOLUTION S.R.L. a autorizației taxi nr.

34 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea atribuirii transpoflatorului autorizat STEGARU CRISTIAN GEORGE a autorizației taxi nr. 56 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat ALEX CRAZY TAXI S.R.L. - D a autorizației taxi nr.

58 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat GEORGESCU D. ADRIAN P.F.A. a autorizației taxi nr. 59, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ al orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 51/28.03.2017 prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2017.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râsnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea acordării pentru anul școlar 2017 — 2018 a pachetului de rechizite școlare ”PRIMUL GHIOZDAN".

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea organizării de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, în data de IO. 10.2017, a Zilei naționale a produselor agroalimentare românești*.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea organizării, în perioada 8-10.09.2017, de către Orașu] și Consiliul Local al orașului Râșnov, , a evenimentului cultural ”FESTIVALUL DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ - EDIȚIA A - IX - A”

Raport: d-nul Guteanu Gabriel - angajat în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov. 21 . Aprobarea organizării de către orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, în parteneriat cu Federația Română de Schi Biatlon a evenimentelor sportive ce vor avea loc la Baza Olimpică pentru Sporturi de lamă Valea Cărbunării, în perioada 15 — 24.09.2017.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — angajat în cadru] Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

22. Aprobarea organizării de către orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, a evenimentului ''Festivalului Vinului” ediția a II-a.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — angajat în cadru] Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov.

 

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

Primarul orașului Râșnov,

În temeiul art. 39, alin. 4 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 27.07.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice - orașul Râșnov. din Piața Unirii. nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6934/06.05.2017, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Antohe Andreea Florina, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 6), în suprafață de 31,00 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 47/19.05.2006, încheiat între orașul Râșnov și dr. Scurtu Violeta - Ionela, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 17), în suprafață de 17,60 mp, cu destinația de ''cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4.055/20.03.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ''ADNO CLINICA'• S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 20), în suprafață de 34,50 mp, cu destinația de ''cabinet de radiologie dentară", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 101/15.05.2008, încheiat între orașul Râșnov și S.C. 'ȘADNO CLINICA" S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 27b), în suprafață de 18 mp, cu destinația de "cabinet de stomatologie", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 38/26.01.2009, încheiat între orașul Râșnov și S.C. "ADNO CLINICA" S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 28), în suprafață de 17,50, cu destinația de ''cabinet de implantologie dentară", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1 1 108/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Simon Ioan Gheorghe, având drept obiect spațiul medical, în suprafață de 27 mp, cu destinația de " laborator tehnică dentară" și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Rapoł-t: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11 108/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Gînga-Tudoran Ileana, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 24), în suprafață de 18 mp, cu destinația de ''cabinet de stomatologie'* și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11121/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Cernăianu Elena Maria, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 25), în suprafață de 19 mp, cu destinația de „cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 13.678/27.08.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Almăjan Lucieta, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 35), în suprafață de 34 mp, cu destinația de *cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 10031/04.07.2014, încheiat între orașul Râșnov și Asociația ” Clubul Sportiv Olimpic Cetate Râșnov", având drept obiect spațiul (camera nr. I), situat în incinta Primariei orașului Râșnov din str. P-ța Unirii, nr. 12, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18806/20.1 1.2012, încheiat între orașul Râșnov și SC. Orange România SA, având drept obiect terenul în suprafață de 30 mp, situat în zona valea Cărbinării, orașul Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială. comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Rapofi: d-na ec. Bordea Elena - șef compartiment Contabilitate din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov

13. Aprobarea modificării/completării planului de achiziiții pe anul 2017

Raport: d-nul ing. Oltenau Ilie - Director al Directiei Investiții - Achiziții din cadrul instituției publice - orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov

12. Aprobarea documentației cadastrale privind imobilul înscris în CF. 107470 Râșnov, nr.top. 448, aflat în proprietatea orașului Râșnov

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea - șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea documentației topografice de identificare străzi în zona Șoseaua Predeal, în vederea efectuarii demersurilor de inscriere provizorie în evidențele de Cafte Funciară.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea - șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Stabilirea salariilor de baza pentill funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției publice - orașul Râșnov

Raport: d-na Mureșan Ioana - șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

 

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov