×

Avertizare

JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 261

Anunţuri

Anunţuri (298)

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov.

Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 16.03.2018, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 — 401858; prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 — persoana de contact : Silaghi Mirela — referent — Protecția Mediului.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

ˇ Expunerea de motive si raportul de specialitate ˇ

ˇ Proiectul de hotarare cu privire la Regulamentul privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov ˇ

ˇ Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov ˇ

 

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 — 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov - Compartiment Protecția Mediului sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro.

In data de 16 aprilie 2018, orele 12,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la aprobarea Regulamentului privind animalele nesupravegheate pe teritoriul administrativ al orașului Râșnov.

Prirnałml orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul alt. 39, alin, I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrafia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 15.02.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE ZI

l. Aprobarea bugetului localității Râșnov, pe anul 2018.

Rapołt: d-na ec. Bordea Elena Daniela șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea Planului de investiții al orașului Râșnov pentru anul 2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al bir. Investiții din cadrul instituției publice orașul Râșnov.

Rapolt: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și a proiectelor de buget pe anii 2019 și 2020 ale S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: S.C. „Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anui 2018, a listei de investiții pe anul 2018, precum și a proiectelor de buget pe anii 2019 și 2020 ale Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea AGENDEI CULTURAL EDUCATIVE Șl SPORTIVE a orașului Râșnov pe anul 2018.

Rapołt: d-nul Guteanu Gabriel inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — Orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5.625/23.11.1999, încheiat între orașul Râșnov și BALAȘ ELENA 1,1, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr, 1), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 84/03.03.2009, încheiat între orașul Râșnov și GRANCEA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 2), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea modificării și prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 87/03.03.2009, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”PESCĂRUȘUL” S.R.L. împreună cu HAREA RADU P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 5), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 47/01.07.2002, încheiat între orașul Râșnov și S.C.

”ATHENA”'S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 6), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

I I . Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 15/10.04.2002, încheiat între orașul Râșnov și OȚELEA DUMITRU CRISTINEL 1,1, având drept obiect spațiul comercial (boxa nr. 7), situat în orașul Râșnov, Piața Industriei, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.553/29.04.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Pediatrie dr. Drăguțu Diana Nicoleta, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 4), în suprafață de 45,90 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr, 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității medicale de pediatrie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport,' comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov,

13. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6934/06.05.2017, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Antohe Andreea Florina, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 6), în suprafață de 31,00 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud, Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.665/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Rîmbețiu Ligia, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 7), în suprafață de 24 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfăsurarea activitătii de medicină de familie.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapoft: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.721/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Frâncu Mihaela Carmen, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 8), în suprafață de 24,85 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapoff: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al institufiei publice orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.741/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Butmriu Oana Lavinia, având drept obiect spațiul medica! (cabinetul nr. 9), în suprafață de 25,10 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.681/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Cicoș Constantin, având drept obiect cota de % din spațiul medical (cabinetul nr. IO), în suprafață de 32,70 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentnł desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapofi: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.768/27.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Tontea Carmen, având drept obiect cota de % din spațiul medical (cabinetul nr. 1 0), în suprafață de 32,70 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.769/27.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Grigore Mirel, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr, 11), în suprafață de 16,20 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.803/27.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Kleefstra Antuanela Cristina, având drept obiect spațiul medical

(cabinetul nr. 12-13), în suprafață de 36,30 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.701/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și S.C ”Cabinet Medical dr. Pustiu Lucia” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 16), în suprafață de 24,30 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Rapołt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.678/26.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Lonean Zenovia, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 1 8), în suprafață de 39,45 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de medicină de familie.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4.826/30.03.2015, încheiat între orașul Râșnov și Laboratorul individual de analize medicale dr. Arnăut Ileana, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 29-33), în suprafață de 98,10 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru furnizarea de investigații medicale paraclinice — analize de laborator.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadiul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.841/26.02.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină Internă dr. Belea Emanuela Damaris, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 14), în suprafață de 17 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, având ca destinație ' 'cabinet de medicină intemă”.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

25. Aprobarea prețurilor de pornire a licitației privind vânzarea masei lemnoase fasonată ”1a drum autor” și a sołtimentelor valorificate către agenți economici din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Rapołt: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

COMUNICAT FINAL


Avand in vedere ca pana la data de 23.01.2018 nu au fost depuse contestatii referitoare la rezultatul procedurii de selectie si evaluare, în vederea atribuirii contractului privind finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul programului ”PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA” IN ANUL 2018, la procedura ”SELECTIE PUBLICA DE PROIECTE in conformitate cu Ghidul Solicitantului, aprobat prin Hotararea de Consiliu Local Rasnov nr. 228/28.11.2017", lista finala a beneficiarilor de finantari nerambursabile din bugetul propriu al Orasului Rasnov a proiectelor structurilor sportive locale pentru anul 2018, este:

Solicitant

Titlul Proiectului

Punctaj obtinut

Finantarea

Nerambursabila solicitata

— lei -

1.

ASOCIATIA

CLUBUL SPORTIV

OLIMPIC CETATE

RASNOV

PROMOVAREA

SPORTULUI DE

PERFORMANTA IN

ORASUL RASNOV

180

1.874.377


Comisia de evaluare numita prin dispozitia nr. 787/19.12.2017: Vintila Petruta— Presedinte, Adomnoaiei Bogdan—Membru, Negus Ana-Maria—Membru, Costa Gratiela Mariana—Membru, Pop Iuliana-Membru;

Comisia de solutionare a contestatiilor numita prin dispozitia nr. 787/19.12.2017: Olteanu Ilie Eugen—Presedinte, Garoiu Monica—Membru, Bindar Iuliana Mandeluta— Membru

Primarul orașului Râșnov Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 30.01.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 1/23.06.2016 prin care s-a ales comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai orașului Râșnov.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Constatarea, de către Consiliul Local al orașului Râșnov, a încetării de drept a mandatului de consilier al d-nului Drăguțu Dumitru, ca urmare a demisiei, precum și declararea vacant a locului ocupat de către acesta.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian - secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Validarea mandatului membrului supleant din lista de candidați ai Partidului Național Liberal Organizația Râșnov.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian secretarul orașului Râșnov.

Rapolt: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea nivelului maxim al tarifului pentru prestările de servicii de exploatări forestiere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Rapolt: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea documentației aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza teritorial administrativă a orașului Râșnov

Rapofl: S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.         

6. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, din orașul Râșnov, valabilă pentru anul școlar 2018-2019.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat și care sunt obligate să presteze acțiuni ori lucrări de inters local.

Raport: d-na Codleanu Mihaela - șef al biroului Asistentă Socială din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea propunerii de schimbare de denumire stradă pentru tronsonul de la strada Caraiman până la strada Alexandru Sahia.

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela - consilier în cadrul biroului Agricol al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea propunerii de schimbare de denumire stradă pentru trosonul perpendicular pe calea ferată (trecerea de la nivelul căii ferate din dreptul magazinului Penny spre fostele clădiri ale C.A.P - ului).

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela - consilier în cadrul biroului Agricol al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

IO. Aprobarea efectuării propunerii de atribuire de denumire pentru strada care începe la strada Caraiman și se termină la Râul Ghimbășel.

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela - consilier în cadrul biroului Agricol al instituției publice orașul Râșnov.

Rapoff: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea efectuării propunerii de atribuire de denumire stradă pentru DE 215/3 situat perpendicular pe strada de la calea ferată din dreptul magazinului Penny spre fostele clădiri ale C.A.P - ului (fostă strada Gării).

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela - consilier în cadrul biroului Agricol al instituției publice - orașul Râșnov.

Rapofl: cołnisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea schimbării adresei unor imobile situate în zona cartierului Florilor și cvałtal Vulcanului.

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela - consilier în cadrul biroului Agricol al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea locațiilor unde urmează a fi amplasate containere de colectare a materialelor textile.

Raport: d-nul Cojocaru Constantin Alexandru - consilier în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”CHIRY&MLHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 6), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei confractului de închiriere nr. 5/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 6), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 56/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și PROCA RODICA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 7), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 25/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”PRnĄODEST IMPEX” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 8), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”SANDLEN” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 9), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017, încheiat înfre orașul Râșnov și S.C. ”RULDENT RUL” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 1 0), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Rapoł't: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ONIRA FAST FOOD” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 12), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 53/03.01.2017, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”RADMAR” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 1 1), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de.urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.678/13.12.2013, încheiat între orașul Râșnov și S.C. S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 6), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 9.208/14.07.2011, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”BARBIX COM” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 8), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.104/22.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și DUCARU SÎNZIANA CORNELIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 12), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

25. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.680/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și REZNffVES I. MARIN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 13), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

26. Aprobarea płelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.679/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și BRĂTESCU IRINA P.F .A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 14), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

27. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.678/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și EDROI ANA MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 16), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov

28. Aprobarea płelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.432/24.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și ȘARAMET MIHAELA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 18), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

29. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.106/22.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și GEORGESCU ANDREI BOGDAN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 1 9), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

30. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.677/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. "TURIST NĂJLĂ” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 20), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

31. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16.676/26.10.2012, încheiat între orașul Râșnov și OLTEANU EUGENIA 1.1, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 21), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov,

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

32. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.145/20.05.2013, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”CHIRY&MIHY” SRL, având drept obiect spațiul comercial (camera nr. 22), situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

33. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20.680/13.12.2013, încheiat între orașul Râșnov și POPA RĂZVAN DORIN LI, având drept obiect terenul în suprafață de 3 mp, pe care sunt amplasate lunete de vizionare și situat în incinta Cetății Râșnov, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

34. Aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 694/20.01.2014, încheiat între orașul Râșnov și Clubul Copiilor Râșnov, având drept obiect spațiul situat în incinta imobilului din orașul Râșnov, Piața Școlii nr. 6, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul

Râșnov „

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

35. Aprobarea modificării și prelungirii duratei contractului de comodat nr. 622/15.01.2013, încheiat între orașul Râșnov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov, având drept obiect spațiul situat în incinta imobilului din orașul Râșnov, str. Republicii, nr. 13, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice - orașul

Râșnov

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

36. Aprobarea participării orașului și Consiliului Local al orașului Râșnov, în pałteneriat cu Școala Gimnazială ”Peter Thal” la organizarea evenimentului cultural artistic ”Kinderball”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel - inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

37. Aprobarea pałticipării Orașului și Consiliul Local al orașului Râșnov, alături de Asociația Club Społtiv 'ECO ALPIN", la organizarea în data de 17.02.2018, a competiției społtive ”Maratonul Zăpezii'

Raport: d-nul Guteanu Gabriel - inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice - orașul Râsnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

38. Aprobarea organizării, de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, în patteneriat cu Clubul Sportiv Montan Altitudine și Atelierul de Printare din Râșnov a concursului de cântece de munte ”MĂRTIȘORUL MUNȚOMANULUI - EDIȚIA A VI-A”, ce va avea loc în perioada 02 - 04 2018.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel - inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

39. Aprobarea pałticipării orașului Râșnov la Târgul Intemațional de Turism al României București ROMEXPO, 22 - 25 febłuarie 2018.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel - inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice - orașul Râsnov.

Raport: comisia socială și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

40. Aprobarea conferirii tilului de cetățean de onoare al orașului Râșnov, postmoltem, d-nilor Proca Dorinel Vasile, Constantin Iosif, Munteanu Virgil și Ionescu Heroiu Radu.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel - inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice - orașul Râsnov.

Rapolt: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

41. Prezentarea Rapoltului privind activitatea desfășurată de către asistenții personali, de la nivelul orașului Râșnov, în semestrul II al anului 2017.

 

Rapolt: d-na Codleanu Mihaela - șef al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

În temeiul art. 39, alin. I și ale alt. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 21.12.2017, ora

16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE D E ZI

I . Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela șef al biroului Contabilitate din cadiill instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea modificării suprafeței imobilului — teren, identificat în C.F. nr. 112498, a localității Râșnov, cu nr. top.

8368, situat în zona Valea Cetății și aflat în proprietatea localității Râșnov.

Rapolt: d-ra Nechifor Andrea șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea acordării de denumire sfiăzi nou înființate.

Rapofi: d-nul ing. Tobă Mircea șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapcnt: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea modificării Statului de Funcții al instituției publice orașul Râșnov.

Rapolt: d-na jr. Mureșan Ioana— șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: cołnisiajuridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.172/15.02.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ROBLUCK CONIPANY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. IA), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.083/25.05.2012, încheiat între orașul Râșnov și GUIMAN GRIGORAȘ 1.1, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 2A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov, Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.078/14.02.2012, încheiat între orașul Râșnov și GUIMAN GRIGORAȘ 1.1, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 3A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapoit: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 1 1852/13.08.2014 încheiat între orașul Râșnov și Stoican Elena 1.1., având ca obiect spațiu comercial ( căsuța 4A ), situat în zona Valea Cetății din orașul Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir, Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 19.744/05.12.2013, încheiat între orașul Râșnov și S.C. 'CHIRY&MIHY” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 1) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

 

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov,

IO. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.006/14.02.2012, încheiat între orașul Râșnov și NAROVICI ECATERINA LI, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 2), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov, Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

I I. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 19.796/05.12.2013, încheiat între orașul Râșnov și ”ROATĂ VIOLETA” 1.1, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 3) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.079/14.02.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”GESSIAN” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 4), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

 

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.003/13.02.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”DALIPLOTO” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 5), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

 

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.081/25.05.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”DALIPLOTO” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 7), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

 

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.500/18.05.2012, încheiat între orașul Râșnov și ZDÂRCU DANIELA 1.1, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 6), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 10.145/08.07.2014, încheiat între orașul Râșnov și ZDÂRCU DANIELA 1.1, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 8), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.587/21.05.2012, încheiat între orașul Râșnov și NEGREA LAURA CLAUDIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 9), situat în orașul Râșnov, zona ValeaCetății, jud. Brașov

 

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia econołnică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.752/04.05.2015, încheiat între orașul Râșnov și BIRIȘAN VASILICA ROXANA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 10), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 692/16.12.2010, încheiat între orașul Râșnov și S.C.'TRANSILVANIA TRAIN” P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 13), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

 

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr, 428/19.01.2011, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 14), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud.Brașov.

 

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

21. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.212/21.05.2013, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 15) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud, Brasov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

22. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.117/01.06.2011, încheiat între orașul Râșnov și DUCARU SANZIANA CORNELIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 16), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

23. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.157/28.05.2012, încheiat între orașul Râșnov și IȘOIU IONUȚ P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 17), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud.Brașov.

 

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

24. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.653/30.04.2015, încheiat între orașul Râșnov și GRANCEA I. MARIA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 18), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

25. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.166/15.02.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ATHENA” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 19), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

 

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

26. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 19.775/05.12.2013, încheiat între orașul Râșnov și ”RUXANDARI MARIA" P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 20) situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov

Rapolt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

27. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 693/16.12.2010, încheiat între orașul Râșnov și S.C.'TRANSILVANIA TRAIN” P.F.A, având drept obiect terenul situat în zona Cetatea Râșnov, jud. Brașov. Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

28. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 8.472/05.06.2012, încheiat între orașul Râșnov și TRETI' NONA VASILICA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. I l), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

29. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 427/19.01.2011, încheiat între orașul Râșnov și TRETP NONA VASILICA P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 12), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Rapołt: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov, Rapołt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

30. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5.627/23.11.1999, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”GEROVEN INTEX” S.R.L, având drept obiect terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în orașul Râșnov, cartier Florilor, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

31. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 7.662/10.05.2016, încheiat între orașul Râșnov și COTINGHIU GABRIEL FLORIN P.F.A, având drept obiect spațiul comercial (căsuța nr. 5A), situat în orașul Râșnov, zona Valea Cetății, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

32. Aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, a unei suprafețe din spațiul aferent sediului instituției publice orașul Râșnov (Primăria orașului Râșnov) pentru amplasarea unui automat de băuturi calde, precum și aprobarea Documentației de licitație.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

33. Aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, a spațiului medical (cab. nr. 5 în suprafață de 89,83 mp.) situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea de activități medicale, precum și aprobarea Documentației de licitație.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

34. Aprobarea pafticipării orașului și Consiliului Local al orașului Râșnov la organizarea în colaborare cu Federația Română de Schi Biatlon evenimentului sportiv ”CUPA MONDIALĂ LA SCHI SĂRITURI FEMNIN”, ce va avea loc în perioada 5-7 ianuarie 2018, la Complexul Społtiv Olimpic din orașul Râșnov, zona Valea Cărbunării. Raport: d-nul Guteanu Gabriel — angajat în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

Primarul orașului Râșnov Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin, 2 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 12.12.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapoft: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2018 din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea pałtizilor al căror volum însumează 20% din volumul total de masa lemnoasă, produse principale și conservare, din borderoul anului 2018 și care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru eventualele produse accidentale I ce pot apărea pe parcursul anului 2018, din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4, Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a fi exploatată în anul 2018 din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea prețurilor de pornire a licitației privind vânzarea masei lemnoase ”pe picior", penfru anul 2018, din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea prețurilor de pornire a licitației privind vânzarea masei lemnoase fasonată drum autor” și a sortimentelor valorificate către agenți economici și populație pentru anul 2018, din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Rapolt: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prețurilor de pomire a licitației, ce va avea loc în data de 21.12.2017, privind vânzarea masei lemnoase ”1a drum aut01*', pe specii și soffimente, destinată agenților economici.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

 

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

Primarul orașului Râșnov - Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 28.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Râșnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv decembrie 2017 - februarie 2018.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian - secretarul orașului Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov. Image

2. Stabilirea impozitelor și taxelor penfru anul 2018.

Raport: d-na ec. Popa Roxana - șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea taxelor speciale și a tarifelor minime de închiriere stabilite de către Consiliul Local al orașului Râșnov și care vor fi percepute în anul 2018.

Raport: d-na ec. Popa Roxana - șef al biroului Impozite și Taxe și d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial ale instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Oltodoxe nr. III Râșnov pentru efectuarea lucrărilor aferente instalației de încălzire a Biserici Oltodoxe ' 'Sfânta Adormire” din orașul Râsnov, jud. Brașov.

Raport: d-na Codleanu Mihaela șef al biroului Asistență Socială al instituției publice orașul Râșnov.

Rapołt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea includerii în contractul de închiriere nr. 2.251/19.05.1999, încheiat între orașul Râșnov și dnul Tănasă Vasile, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință, apartamentul nr. 5, situat în blocul 2 MAN din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. I, jud. Brașov, a d-nei Călin Elena (fostă Zaiță).

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea adoptălii soluției privind montarea de blocuri de măsură echipate cu contoare de energie electrică pentru consffucțiile din orașul Râșnov. Image

Rapolt: d-nul ing. Tobă Mircea - șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea documentațiilor cadastrale de dezlipire a imobilelor - terenuri, identificate în C.F. nr. 112510, C.F. nr. 112511 și C.F. nr. 112516, ale localității Râșnov și amplasate în orașul Râșnov, zona sfrăzii Predeal, județul Brașov.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea - șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov. 8. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrative teritorială a orașului Râșnov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 61/28.03.2017

Raport: d-na Silaghi Mirela - referent superior în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea modificării suprafeței imobilului - teren, identificat în C.F. nr. 110117, a localității Râșnov, cu nr. top. 8099/111/1/1 (nr. cad. 1580), situate în zona Cioabăl Condmag și aflat în proprietatea localității Râșnov.

Rapolź: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Poenaru Melania, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucłu, cu diamefrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Vlad Modroiu Ileana , pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Aroșculesei Raluca Maria, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 8 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Păiuș Alina, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea- șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice orașul Râșnov, Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucłu, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Raiciu Tatiana, pentru nevoi proprii.

Rapołt: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport, de pe raza teritorială a orașului Râșnov, precum și aprobarea Ghidului solicitanților.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela - șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea interzicerii recoltării de brazi pentru sărbătorirea Crăciunului, din pădurea aflată în proprietatea orașului Râșnov și în administrarea Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

Vineri, 10 Noiembrie 2017 07:27

DISPOZIȚIA NR. 721 din data de 10.11.2017

Scris de

DISPOZIȚIA NR. 721 din data de 10.11.2017 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 14.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice - orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov

Primarul orașului Râșnov Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 2 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului

Râșnov, în ziua de marți 14.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice - orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12 jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

Telefon:  0268.230.115   \  E-Mail:secretariat@primariarasnov.ro  \  Adresa:Str. Piata Unirii, nr. 12, Localitatea Rasnov, Judetul Brasov